Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Δήμος Αθηναίων: 6.000.000 ευρώ για την προβολή της Αθήνας

 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ενέκρινε την ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 6.004.694 ευρώ, με δικαιούχο την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε.

Το πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει ως στόχο την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και δράσεων που θα καταστήσουν την Αθήνα μοναδικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας μέσα από την προβολή και διάχυση της εικόνας της Αθήνας στο εξωτερικό, μέσα από συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις, την αναβάθμιση και ανάπτυξη του Δικτύου Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, την οργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων φιλοξενίας φορέων του διεθνή τουριστικού κλάδου, τη διοργάνωση σεμιναρίων προβολής του προορισμού Αθήνα σε ξένους επισκέπτες καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Η πράξη περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα:

1. Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα (συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων σε διεθνείς εκθέσεις κ.ά.).

2. Προμήθειες και εκτυπώσεις επικοινωνιακού υλικού.

3. Οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης (fam trips). Στόχος των Fam Trips είναι η καλύτερη γνωριμία – εξοικείωση φορέων του τουρισμού με το τουριστικό προϊόν προκειμένου να καταφέρουν να το προωθήσουν πιο αποτελεσματικά αλλά και να ανακαλύψουν συγκεκριμένες πτυχές ενδιαφέροντος του προορισμού. Συνολικά προβλέπεται η διεξαγωγή fam trips με συμμετοχή περίπου 110 ατόμων.

4. Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη.