Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Καντάνου – Σελίνου Χανίων με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το έργο της ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει προϋπολογισμό 162.000 ευρώ.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων ανάδειξης και σήμανσης του προτεινόμενου προς ανάπτυξη, δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, συνολικού μήκους 166 χλμ.

Οι προτεινόμενες προς ανάπτυξη, 13 διαδρομές του Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών, καλύπτουν και αναδεικνύουν τα κύρια σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και η προστασία του τοπίου, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας των περιοχών διέλευσης των διαδρομών.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάδειξη των ακόλουθων διαδρομών:

1) Παλαιόχωρα – Ανύδροι – Παλαιόχωρα (Διαδρομή P1)

2) Ανύδροι – Αζωγυρές – Ανύδροι (Διαδρομή P2)

3) Αζωγυρές – Σπανιάκος – Αζωγυρές (Διαδρομή P3)

4) Άγιος Αντώνιος – Πελεκανιώτης – Άγιος Αντώνιος (Διαδρομή P4)

5) Σαρακήνα – Βουτάς – Σαρακήνα (Διαδρομή P5)

6) Σκλαβοπούλα – Μουστάκος – Καλαμιός – Σκλαβοπούλα (Διαδρομή P6)

7) Σούγια – Λισός – Σούγια (Διαδρομή S1)

8) Σούγια – Καμάρια – Σούγια (Διαδρομή S2)

9) Ροδοβάνι – Έλυρος – Ροδοβάνι (Διαδρομή S3)

10) Τεμένια – Λιβάδα – Τεμένια (Διαδρομή S4)

11) Αγία Ειρήνη – Φαράγγι Φυγούς – Αγία Ειρήνη (Διαδρομή S5)

12) Κάντανος κυκλική (Διαδρομή K1)

13) Παλαιόχωρα – Υρτακίνα – Έλυρος – Σούγια – Παλαιόχωρα (Διαδρομή Α1).

Οι εν λόγω διαδρομές κατά τα τμήματα τους που διέρχονται από παλιά μονοπάτια, απαιτούν κατά κανόνα, σημαντικές εργασίες καθαρισμού από βλάστηση και βελτιώσεων βατότητας, καθώς πρόκειται για παλιά μονοπάτια που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Η σήμανση που προτείνεται για το προτεινόμενο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο είναι η σήμανση κατεύθυνσης με χρώμα, το δεύτερο, η σήμανση με πινακίδες θέσης στις κομβικές διασταυρώσεις, το τρίτο, η σήμανση με πινακίδες υποδοχής στην αρχή του κάθε μονοπατιού και το τέταρτο, η σήμανση με κεντρικές πινακίδες που εμφανίζουν όλο το δίκτυο σε κομβικά σημεία του Δήμου.

Με την υλοποίηση του έργου, παραδίδονται προς χρήση 166 χλμ. πεζοπορικών διαδρομών, μετά τη σήμανσή τους, τον καθαρισμό τους από τη βλάστηση και τη βελτίωση της βατότητάς τους.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media