Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Διαγωνισμός μετατροπής ιστορικού κτηρίου σε ξενοδοχείο στην οδό Πανεπιστημίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του διατηρητέου κτηρίου, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί της γωνίας των οδών Πανεπιστημίου αρ. 46 και Χαρ. Τρικούπη αρ. 1 (δίπλα στο θέατρο Rex και στο ξενοδοχείο Titania).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το κτήριο είναι συνολικής επιφάνειας 7.945,12 τ.μ., αποτελούμενο από το κτήριο επί της οδού Πανεπιστημίου 46, επιφάνειας ισογείου 1.264,60 τ.μ, επιφάνειας ημιώροφου 1.264,60 τ.μ., Α’ ορόφου 1.264,60 τ.μ., Β’ ορόφου 1.264,60 τ.μ., Γ’ ορόφου 1.228,37 τ.μ. και Δ’ ορόφου 828,85 τ.μ. και τον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ επιφάνειας 829,50 τ.μ. με τους κάτωθι όρους:

1. Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός με κλειστές προσφορές.

2. Το ακίνητο θα εκμισθωθεί ως ξενοδοχείο με προδιαγραφές τουλάχιστον 4*.

3. Διάρκεια μίσθωσης: Τριάντα πέντε χρόνια με δυνατότητα παράτασης δέκα χρόνια.

4. Μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού: 60.000 €.

5. Ελάχιστο ποσό επένδυσης: 15.200.000 (προ Φ.Π.Α.).

6. Τρία χρόνια μη καταβολής μισθώματος για εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης.

7. Εάν η επένδυση κοστίσει λιγότερο από το ελάχιστο ποσό επένδυσης, η διαφορά θα δοθεί σε επιπλέον μίσθωμα σε δώδεκα δόσεις.

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 120.000 €.

9. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Δύο ετήσια μισθώματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εδώ και πολλά χρόνια κλειστό κτήριο της οδού Πανεπιστημίου 46, κατασκευάστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα (πριν το 1900) από τον Ερρίκο Σλήμαν.