Τετάρτη 22 Μαϊου 2024

Διαγωνισμός μετατροπής μεγάλου κτηρίου σε 4άστερο ξενοδοχείο δίπλα στην Ομόνοια

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), αποφάσισε τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης του κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους 65 – 67 (φωτογραφία), δίπλα στην πλατεία Ομονοίας, ιδιοκτησίας e-Ε.Φ.Κ.Α., με εκτέλεση εργασιών ριζικής ανακαίνισης – ανακατασκευής, με σκοπό τη λειτουργία του ως τουλάχιστον 4άστερο ξενοδοχείο.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει οριστεί την 25η/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής στα γραφεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού Ιπποκράτους 19 στην Αθήνα.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Να σημειωθεί ότι:

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. την 1η Σεπτεμβρίου 2022, αποφασίστηκε η διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του κτηρίου επί της οδού Σωκράτους 65 – 67, με σκοπό τη μετατροπή και τη λειτουργία του ως ξενοδοχείο με προδιαγραφές τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.

Το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του κτηρίου συνολικής επιφάνειας 10.247 τ.μ., επί της οδού Σωκράτους 65 – 67, με τους παρακάτω όρους:

1. Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός με κλειστές προσφορές.

2. Το ακίνητο θα εκμισθωθεί ως ξενοδοχείο με προδιαγραφές τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.

3. Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι 30 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 10 ετών.

4. Το μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού είναι 30.000 € και θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, από το τρίτο έτος της μίσθωσης σύμφωνα με τον ετήσιο Δ.Τ.Κ. προσαυξημένο κατά 10% (Ποσοστό Αναπροσαρμογής = Δ.Τ.Κ. x 1.1).

5. Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης επί του ακινήτου, για μελέτες, άδειες, εργασίες κ.λπ., ανέρχεται στα 24.000.000 € (προ Φ.Π.Α.).

6. Απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος κατά τα δύο πρώτα έτη της μίσθωσης για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης και προσαρμογής του ακινήτου στις ανάγκες λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.

7. Στην περίπτωση που το κόστος της επένδυσης προκύψει χαμηλότερο του ελάχιστου εγκεκριμένου (κόστος επένδυσης < 24.000.000 + Φ.Π.Α.), η διαφορά θα καταβληθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προστιθέμενες στα αντίστοιχα μηνιαία μισθώματα.

To κτήριο της οδού Σωκράτους 65 – 67 λειτούργησε από το 1961 έως το 1980 ως το ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας «Ambassadeur» δυναμικότητας 200 δωματίων (170 μονόκλινα και 30 δίκλινα) και στη συνέχεια, από το 1981 έως το 2000, ως το Εφετείο Αθηνών.

Το κτήριο ανήκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), η διοίκηση του οποίου διενήργησε πριν το 2020 δύο διαγωνισμούς μετατροπής του σε ξενοδοχείο.

Όμως, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τους διαγωνισμούς, ίσως και λόγω του δρόμου που βρίσκεται το κτήριο, αλλά και του μεγάλου ποσού της επένδυσης για τη μετατροπή του πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένου ακινήτου σε ξενοδοχείο.

Τον Ιανουάριο του 2020, ο τότε Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης ανακοίνωσε τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού και τη συστέγαση με τις αντίστοιχες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στο κτήριο της οδού Σωκράτους 65 – 67, με σκοπό την ετήσια εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου της τάξεως του 1.800.000 ευρώ.

Το σχέδιο μετεγκατάστασης του Υπουργείο Τουρισμού στο κτήριο της οδού Σωκράτους αργότερα εγκαταλείφθηκε, καθώς στην έκταση του παλιού εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού, που όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση θα δημιουργηθεί «κυβερνητικό πάρκο», θα εγκατασταθούν εννέα Υπουργεία, ανάμεσα σε αυτά και το Υπουργείο Τουρισμού.