Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Διαγωνισμός για μετατροπή κτηρίου πολύ κοντά στο Σύνταγμα σε boutique ξενοδοχείο

Στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η Διοίκηση του Φορέα ανακοίνωσε την Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Ζαλοκώστα 7 – 9 στο κέντρο της Αθήνας (πολύ κοντά στο κτήριο της Βουλής).

Πρόκειται για το διατηρητέο κτήριο που κατασκευάστηκε το έτος 1939, συνολικής επιφάνειας 1.854 τ.μ.

Το ακίνητο έχει ανεγερθεί σε ορθογώνια διάταξη και περιλαμβάνει δύο υπόγεια, ισόγειο, πέντε ορόφους υπέρ του ισογείου.

Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο, με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/Δ.Ν.Σ.Κ/85579/2352/28.11.2008, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 617/α.α.π/31.12.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/2002.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ο ανωτέρω πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης με επενδυτικό πρόγραμμα από το μισθωτή ελαχίστου ύψους 1,2 εκατ. ευρώ αφορά στην εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του κτηρίου με σκοπό τη μετατροπή και τη λειτουργία του ως ξενοδοχείο με προδιαγραφές 4* ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα αντίστοιχης κατάταξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κλειστές προσφορές.

Η διάρκεια της Σύμβασης Εκμίσθωσης με Επενδυτικό Πρόγραμμα θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του κτηρίου από τον e-ΕΦΚΑ στο Μισθωτή και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 30 ετών με δικαίωμα παράτασης κατά 10 έτη μετά από σχετική αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη λήξη της.

Επισημαίνεται ότι στους βασικούς όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνονται:

– Μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού: 17.000 ευρώ
– Ελάχιστο ποσό επένδυσης: 1.200.000 ευρώ
– Ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών: 600.000 ευρώ
– Ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών: 1,2% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών, μόνο εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών
– Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 34.000 ευρώ
– Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Δύο ετήσια μισθώματα

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 20η /10/2021, ημέρα Τετάρτη και 11:00 π.μ ώρα Ελλάδας, στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ιπποκράτους 19, 106 71 Αθήνα (ισόγειο).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και οι Φάκελοι Δεσμευτικής Προσφοράς θα κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του e-ΕΦΚΑ (επί της οδού Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα, ισόγειο) μέχρι την 20/10/2021 ημέρα Τετάρτη έως 10:00 π.μ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, οδός Ιπποκράτους 19, Αθήνα, στα τηλέφωνα: (210) 3662367, 360 από 8:00 μέχρι 14:00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): tm.axiop.aperiousias@efka.gov.gr;, ενώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορούν να το αναζητήσουν ΕΔΩ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media