Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Διαγωνισμός για τη χάραξη καταδυτικών διαδρομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου: «Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 63.700 ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τετάρτη, 6/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στη διεύθυνση Ιερού Λόχου 4 – Ρόδος, Τ.Κ. 85131. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 6/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες.

Η πράξη προβλέπει την οριοθέτηση τεσσάρων τουλάχιστον προστατευόμενων περιοχών με χάραξη καταδυτικών διαδρομών στην Ελλάδα, σε δύο από τις οποίες θα γίνει και πόντιση τεχνητών υφάλων με σκοπό την αύξηση της βιοποικιλότητας.

Στην Κύπρο θα γίνει πόντιση τεχνητών υφάλων και αγαλμάτων στη θέση Δασούδι.

Επιπρόσθετα το έργο προβλέπει τη χαρτογράφηση και εξέταση της δυνατότητας κήρυξης Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον όπως η Λέρος και οι Φούρνοι στην Ελλάδα, ενώ για την Κύπρο προβλέπεται καθαρισμός, αποκατάσταση και αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας για σκοπούς ανάδειξης και δημιουργίας καταδυτικής διαδρομής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση www.pnai.gov.gr. Δείτε ΕΔΩ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media