Δευτέρα 28 Μαϊου 2018

Διαγωνισμός ενοικίασης των δημοτικών ιαματικών λουτρών Νισύρου

Ο Δήμος Νισύρου, μέσω των Δημοτικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Νισύρου Α.Ε. (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.), προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την «ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου».

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεσή του ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 5.000.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, θα καλύψει δε τις δαπάνες για την ανακαίνιση, για την αναβάθμιση και την επέκταση του υφιστάμενου συγκροτήματος, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης για την εκπόνηση των μελετών και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να καταθέσει κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως την 16η Μαρτίου 2018.

Ο «νικητής» του διαγωνισμού θα αναλάβει (για 40 χρόνια) την ανακαίνιση – ανακατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των υποδομών, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονου θερμαλιστικού – υδροθεραπευτικού κέντρου και ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων και θα παρέχει υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Ο «νικητής» του διαγωνισμού θα καταβάλλει στις ΔΗ.ΤΟΥ.Ρ.Ε.Ν. ετήσιο ενοίκιο κατ’ ελάχιστον 25.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο, ανά πενταετία, σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή, κατά την περίοδο που μεσολάβησε από τον προηγούμενο υπολογισμό του μισθώματος, του ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.

 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιο σας