Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Διαγωνισμός ενοικίασης του Ξενία Κοζάνης

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοίνωσε την προκήρυξη της διενέργειας νέου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου ΞΕΝΙΑ Κοζάνης.

Το «Ξενία Κοζάνης», βρίσκεται στην περιοχή Σκρίκα Δήμου Κοζάνης.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και η έκτασή του είναι 5.046,47 τ.μ.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 66 κλινών, αναπτύσσεται σε δύο ξεχωριστές πτέρυγες (τη βόρεια και τη νότια).

Η βόρεια πτέρυγα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο και στεγάζει τους χώρους υποδοχής, εστίασης (και τους αντίστοιχους βοηθητικούς).

Η νότια πτέρυγα είναι διώροφη, περιλαμβάνει τα υπνοδωμάτια, καθώς και τους βοηθητικούς τους χώρους στο υπόγειο.

Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου είναι: Κύριοι χώροι 1.763,46 τ.μ. (ισόγειο 1.274,53 τ.μ., Α’ όροφος 488,93 τ.μ.) και βοηθητικοί χώροι στο υπόγειο 742,89 τ.μ.

Το ακίνητο διαθέτει υπολειπόμενη δόμηση και κάλυψη, ενώ οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις χρήζουν ανακαίνισης.

H διάρκεια της μίσθωσης είναι 40 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 10 επιπλέον χρόνια και η τιμή εκκίνησης που αφορά το ύψος του ετήσιου μισθώματος ανέρχεται σε 28.000 ευρώ με βήμα διαγωνισμού 5%.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού.