Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Διαγωνισμός δημιουργίας διαδικτυακής πύλης προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό»

 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ), προκήρυξε διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος Ελληνικό Πρωινό».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/01/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία του ΞΕΕ (Σταδίου 24, Αθήνα, 6ος όροφος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.

Το «Ελληνικό Πρωινό» είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΞΕΕ, που συνδέει και αξιοποιεί το γαστρονομικό πλούτο της χώρας με τα ελληνικά ξενοδοχεία.

Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται μεθοδικά από το 2010 με βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό του πρωινού, που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία, με αγνά και μοναδικά προϊόντα της ελληνικής γης, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα της κάθε περιοχής της Ελλάδας.

Στόχος του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό» είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες των ελληνικών ξενοδοχείων να γνωρίσουν τον άφθονο γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας και να γευτούν στο πρωινό τους, τα αναρίθμητα ελληνικά προϊόντα και εδέσματα που βρίσκονται στην καρδιά της μεσογειακής διατροφής.

 

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό