Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

CLIA: Δέσμευση των εταιρειών κρουαζιέρας εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Πρακτικές του Παγκόσμιου Κλάδου της Κρουαζιέρας, που εκπονήθηκε από την Oxford Economics.

Η έκθεση, η οποία αναδεικνύει τη δέσμευση του κλάδου σε υπεύθυνες τουριστικές πρακτικές και τη συνεχή πρόοδο στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, δημοσιεύεται την ώρα που τα μέλη της CLIA εργάζονται προς έναν φιλόδοξο στόχο: Να επιδιώξουν κρουαζιέρες με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

«Παρότι η κρουαζιέρα ήταν ένας από τους κλάδους που επηρεάστηκαν περισσότερο από την παγκόσμια πανδημία, οι εταιρείες κρουαζιέρας παραμένουν στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, που ωφελούν ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε η Kelly Craighead, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CLIA.

 

 

«Η CLIA και τα μέλη της επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και καθαρότερα καύσιμα προκειμένου να ανταποκριθούν στο φιλόδοξο στόχο για κρουαζιέρες με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050», πρόσθεσε η ίδια.

Για πρώτη φορά, η ετήσια έκθεση της CLIA καταγράφει και την πρόκληση που θέτει η ανάγκη για νέα, εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και τα βήματα που κάνει ο κλάδος για να υποστηρίξει την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

Συγκεκριμένα, εκτός από το LNG, πάνω από τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου στόλου κρουαζιέρας σε χωρητικότητα επιβατών είναι πλέον εξοπλισμένα για χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Οι εναλλακτικές πηγές καυσίμου που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν βιοντίζελ, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και ηλεκτρικές μπαταρίες.

Η έκθεση σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μηχανολογικά εμπόδια, αλλά και εμπόδια που αφορούν την προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνει η υιοθέτηση τέτοιων καυσίμων σε ευρεία κλίμακα.

Ωστόσο, oι συνεχώς αυξανόμενες επενδύσεις σε νέα πλοία διευκολύνουν την έρευνα και την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων.

«Αυτή η έκθεση δείχνει ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ανθεκτικός, καινοτόμος και επικεντρωμένος στο μέλλον», δήλωσε ο Pierfrancesco Vago, Πρόεδρος της CLIA Global και πρόσθεσε:

«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, αλλά ο κλάδος της κρουαζιέρας έχει αποδείξει τόσο τη δέσμευσή του όσο και την ικανότητά του να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Ο κλάδος μας ενθαρρύνει και ενισχύει την πράσινη καινοτομία, η οποία θα είναι το κλειδί για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα της ναυτιλίας. Γι’ αυτό το λόγο, η CLIA ένωσε τις δυνάμεις της με άλλους ναυτιλιακούς οργανισμούς για να προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου έρευνας και ανάπτυξης στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να επιταχύνει την ανάπτυξη καυσίμων μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνολογιών πρόωσης».

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας – μέλη της CLIA συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο σε μια σειρά τομέων:

(Σημείωση: Όπου χωρητικότητα αφορά χωρητικότητα σε κλίνες).

– Ικανότητα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης

– Οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις ώστε τα κρουαζιερόπλοια να συνδέονται με ηλεκτρική ενέργεια στην ξηρά, επιτρέποντας έτσι την απενεργοποίηση των κινητήρων κατά τον ελλιμενισμό τους. Μολονότι θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, υπάρχουν ήδη πολλές συνεργασίες μεταξύ εταιρειών κρουαζιέρας, λιμανιών και τοπικών αρχών για την αύξηση της διαθεσιμότητας αυτής της τεχνολογίας.

• Το 82% της νέας χωρητικότητας θα είναι είτε εξοπλισμένα με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης ή διαμορφωμένα έτσι ώστε τέτοια συστήματα να προστεθούν στο μέλλον.

• Το 32% της παγκόσμιας χωρητικότητας (αύξηση 3% από το 2020) είναι εξοπλισμένο με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης σε 13 λιμάνια παγκοσμίως, όπου αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε τουλάχιστον μία θέση πλαγιοδέτησης στο λιμάνι.

– Καύσιμο LNG – θα βασίζεται στο LNG ως βασικού καυσίμου, μια αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων στη συνολική χωρητικότητα σε σύγκριση με το 2020.

– Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS) – Περισσότερο από το 76% της παγκόσμιας χωρητικότητας κρουαζιερόπλοιων χρησιμοποιεί συστήματα EGCS για να καλύψει ή και να υπερβεί τις απαιτήσεις εκπομπών αερίων του άνθρακα – αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με το 2020. Επιπλέον, το 94% των νέων κρουαζιερόπλοιων που δεν κάνουν χρήση LNG θα εγκαταστήσουν συστήματα EGCS, διατηρώντας το ήδη υψηλό επίπεδο τέτοιων επενδύσεων.

– Συστήματα Προηγμένης Επεξεργασίας Λυμάτων – Το 100% των νέων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται στο στάδιο της παραγγελίας θα διαθέτουν συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων. Ήδη, το 74% της χωρητικότητας του στόλου κρουαζιέρας της CLIA εξυπηρετείται από συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (αύξηση τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020).

Οι εταιρείες κρουαζιέρας – μέλη της CLIA έχουν δεσμευτεί για μείωση κατά 40% των εκπομπών άνθρακα στον παγκόσμιο στόλο έως το 2030, σε σύγκριση με τις τιμές του 2008, σύμφωνα με το στόχο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για ναυτιλία χωρίς άνθρακα.

 

Δείτε το Infographic

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media