Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

Canaves Oia: Πως η digital διαφήμιση εκτόξευσε τις απευθείας κρατήσεις

To Digital Marketing Agency Panadvert, με εξειδίκευση στον κλάδο του travel και πλούσιο premium πελατολόγιο, δημοσίευσε case study με εντυπωσιακή αύξηση ύψους 209% στα αποτελέσματα των απευθείας κρατήσεων από online διαφημιστικές πλατφόρμες για τα ξενοδοχεία Canaves Oia.

Το case study διενεργήθηκε από το τμήμα Data analysis της Panadvert και περιλαμβάνει στοιχεία κρατήσεων και διαφημιστικής δαπάνης για την περίοδο 2017 – 2018.

Οι στόχοι της Panadvert και του ξενοδοχείου ήταν η αύξηση των απευθείας κρατήσεων και η ενίσχυση του brand awareness στις διεθνείς αγορές που επιδεικνύουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον για τη Σαντορίνη και την Οία. Έπειτα από συγκριτική μελέτη ιστορικών στοιχείων για τις αγορές, τις περιόδους κρατήσεων, τα στοιχεία διαθεσιμότητας και τις ανάγκες του ξενοδοχείου, προτάθηκε στρατηγική και υλοποίηση με σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού διαφημιστικής δαπάνης και κορύφωση το έτος 2018 μέσα από κανάλια Display και PPC.

Η πιο θεαματική αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 209% και αφορά πάνω από 800.000 ευρώ απευθείας κρατήσεις απευθείας από τις διαφημιστικές πλατφόρμες, με ταυτόχρονη αύξηση του ROI σε ποσοστό 11,3% καθώς η διαφημιστική δαπάνη αυξήθηκε κατά 160%. Κατ’ επέκταση, ο λόγος των απευθείας κρατήσεων και των κρατήσεων από online τουριστικά πρακτορεία μειώθηκε σταδιακά από 1,8 σε 1,3, με αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση των προμηθειών για τις κρατήσεις του ξενοδοχείου.

Ενδιαφέρον στο case study παρουσιάζει το γεγονός ότι για συγκεκριμένες περιόδους κρατήσεων ο προϋπολογισμός της διαφημιστικής δαπάνης ήταν απεριόριστος, εφόσον υπήρχε διαθεσιμότητα και το ROI βρισκόταν στα επιθυμητά επίπεδα.

Σύμφωνα με το Γιάννη Γιαννάτο, CEO της Panadvert, «οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επίτευξη των στόχων ήταν η εμπιστοσύνη που επέδειξε η διοίκηση του ξενοδοχείου προς την Panadvert και η σωστή ανάγνωση των Data και της ιστορικότητας των περιόδων κρατήσεων από τα προηγούμενα έτη. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε να “εκμεταλλευτούμε” διαδικτυακά το κορυφαίο ξενοδοχειακό brand Canaves μέσα σε ένα ανταγωνιστικότατο περιβάλλον και να υλοποιήσουμε τη στρατηγική για τα μέγιστα δυνατά οφέλη».

Share Post