Τετάρτη 22 Μαϊου 2024

Αύξηση της επιβατικής κίνησης το Μάιο στα ελληνικά αεροδρόμια σε σχέση με το 2019

 

Το πρώτο πεντάμηνο (Ιανουάριος – Μάιος) του 2022, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στα 14.009.102, παρουσιάζοντας αύξηση 377,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 2.932.651.

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας αυτές ανήλθαν στις 139.861, από τις οποίες 68.352 ήταν εσωτερικού και 71.509 εξωτερικού, καταγράφοντας αύξηση 115.8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 64.823 πτήσεις.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το πρώτο πεντάμηνο του 2019 που οι πτήσεις ήταν 147.662, το πρώτο πεντάμηνο του 2022 σημειώθηκε μείωση 5,3% στην κίνηση αεροσκαφών.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 16.298.548 το πρώτο πεντάμηνο του 2019, για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του 2022 σημειώθηκε μείωση 14%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η φετινή συνολική επιβατική κίνηση του πρώτου πενταμήνου του 2022 προσέγγισε το 86% της επιβατικής κίνησης του πρώτου πενταμήνου του 2019.

Επιπλέον, το Μάιο ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στα 5.927.281, σημειώνοντας αύξηση 370,7% σε σχέση με το Μάιο του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 1.259.340 επιβάτες.

Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 50.171, από τις οποίες 18.293 ήταν εσωτερικού και 31.878 εξωτερικού, καταγράφοντας αύξηση 143,1%, σε σχέση με το Μάιο του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 20.638 πτήσεις.

Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού, το φετινό Μάιο σημειώθηκε αύξηση 530% που αναλογεί σε 2.433.492 επιβάτες, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 που οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 386.243 επιβάτες.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία φετινού Μαΐου με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 που οι πτήσεις ήταν 48.498, φέτος σημειώθηκε αύξηση 3,4% στην κίνηση αεροσκαφών.

Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης (διακίνηση αναχωρήσεων και αφίξεων) που ήταν 5.868.304 το Μάιο του 2019, το φετινό Μάιο σημειώθηκε αύξηση 1%.

Όσον αφορά ειδικά στις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού, το Μάιο του 2019 ήταν 2.356.989, το φετινό Μάιο σημειώθηκε αύξηση 3,2%.