Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Αύξηση 22,8% της μέσης δαπάνης ανά τουρίστα το πρώτο τετράμηνο του 2019

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 2.918.000 ταξιδιώτες, έναντι 2.903.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,8%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 13,4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 15,6% και διαμορφώθηκε στις 285.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 21% και διαμορφώθηκε στις 121.000 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 13,2% και διαμορφώθηκε στις 207.000 ταξιδιώτες, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 27,9% και διαμορφώθηκε στις 155.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 40,6% και διαμορφώθηκε στις 42.000 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 22,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στο 1.297.000.000 ευρώ.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,6%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε μικρή μόνο αύξηση κατά 0,5%.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 140 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν στα 68 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Βρετανία αξήθηκαν κατά 39,9% και διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 60,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία σημείωσαν αύξηση κατά 16,7% και διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ.

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το φετινό Απρίλιο διαμορφώθηκε στις 982.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 11,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 1,1%, ενώ και αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 30,4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 24% και διαμορφώθηκε στις 107.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε στις 66.000 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 22,1% και διαμορφώθηκε στις 64.000, οριακά αυξημένη κατά 0,5% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε στις 51.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 15,1% και διαμορφώθηκε στις 12.000 ταξιδιώτες.

Αύξηση κατά 6,9% κατέγραψαν το φετινό Απρίλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 537 εκατ. ευρώ, έναντι 503 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 20,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11,3%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 34,5% και διαμορφώθηκαν στα 55 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 21,2% και διαμορφώθηκαν στα 41 εκατ. ευρώ.

Μικρή μείωση κατά 0,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 3,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 46,7% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στο Instagram

Post Tags
Share Post