Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Autohellas: Αύξηση 30% του κύκλου εργασιών το 2021

Το 2021 ο κύκλος εργασιών της Autohellas παρουσίασε εξαιρετική δυναμική τόσο σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών Ομίλου, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, καθώς αυξήθηκε κατά 30,5%, φθάνοντας τα 641,6 εκατ. ευρώ έναντι 491,7 εκατ. το 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 84,8 εκατ. έναντι 41,6 εκατ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 103,6% και τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το 2021 ανήλθαν σε 52,4 εκατ. έναντι 17,3 εκατ., καταγράφοντας τριπλασιασμό σε σχέση με το 2020.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Τα μεγέθη του 2021, πάρα το παρατεταμένο lockdown κατά το πρώτο τετράμηνο και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας από τον Ιούνιο, είναι σημαντικά υψηλοτέρα και από εκείνα του 2019, προ της επίδρασης της πανδημίας, και αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο.

Πιο αναλυτικά o κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 2021 κατά 20,2% και έφτασε τα 206,4 εκατ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμες μισθώσεις, με ισχυρή αύξηση ζήτησης, στήριξαν την εταιρεία κατά το αδύναμο και λόγω του lockdown Α΄ εξάμηνο του 2021.

Κατά το Β’ εξάμηνο όμως τα προβλήματα στην παραγωγή των κατασκευαστών αυτοκίνητων (έλλειψη components) κράτησαν χαμηλά τον αριθμό παραδόσεων σε πελάτες με νέες συμβάσεις, δημιουργώντας όμως ένα πολύ μεγάλο «πορτοφόλι» εκκρεμών παραδόσεων για το 2022.

Παράλληλα, με την ανάκαμψη του τουρισμού, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά το Β’ εξάμηνο του έτους ήταν σχεδόν διπλάσια σε κύκλο εργασιών από το 2020, αλλά και μεγαλύτερη από την τουριστική χρονιά ρεκόρ του 2019.

Η εταιρεία επένδυσε, έγκαιρα, σε σχεδόν 4.000 νέα αυτοκίνητα για την ενίσχυση του στόλου βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και κατείχε με διαφορά το μεγαλύτερο, ποιοτικότερο και περισσότερο εμπλουτισμένο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα στόλο.

Η επένδυση αυτή, παράλληλα με τη διαρκή αναβάθμιση της οργάνωσης και των υποδομών της εταιρείας, οδήγησε σε αυξημένα μερίδια αγοράς σε όλες τις κυρίες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ανάπτυξη κατέγραψε η εταιρεία και στη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μισθώσεις αυτοκίνητων στις επτά χώρες που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, με κύκλο εργασιών 65,5 εκατ. και αύξηση 26,2% σε σύγκριση με το 2020.

Ωστόσο, στη δραστηριότητα του εξωτερικού δεν επιτεύχθηκε αύξηση στα επίπεδα του 2019, αφού η ανάκαμψη του τουρισμού στις χώρες αυτές παρέμεινε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την Ελλάδα.

Συνολικά, ο στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις έφτασε τα 46.500 αυτοκίνητα, με 11.050 συνολικές αγορές αυτοκίνητων και καθαρή επένδυση του Ομίλου (αγορές νέων μείον πωλήσεις μεταχειρισμένων του στόλου) στα 131 εκατ.

Η εμπορία αυτοκινήτων είχε επίσης ισχυρή ανάπτυξη, πάρα τα προβλήματα ελλείψεων σε components που δημιουργήσαν σημαντικές καθυστερήσεις και περιορισμούς στην παραγωγή.

Οι τρεις εταιρείες χονδρικής του Ομίλου (Εισαγωγικές των Hyundai, Kia, Seat) διεύρυναν το αθροιστικό τους μερίδιο φτάνοντας το 15%, με ακόμη υψηλότερη επίδοση στην αγορά «ιδιωτών» (εξαιρουμένων δηλαδή των εταιρικών στόλων).

Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν και η πορεία της Autotechnica/Βελμάρ στη Λιανική και τις υπηρεσίες after sales.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερεις εταιρείες εμπορίας αυτοκίνητων του Ομίλου, με 31/12/2021 λειτουργούν πλέον με μηδενικό δανεισμό.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών της εμπορίας ανήλθε στα 369,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 37,9% από το 2020, ενώ παράλληλα οι εκκρεμείς προς παράδοση παραγγελίες τρίτων (εκτός ενδοομιλικών) ξεπέρασαν τα 8.000 αυτοκίνητα.

Η ισχυρή κερδοφορία και οι ταμειακές ροές (EBITDA 2021: 178,9 εκατ.), επέτρεψαν μικρή μείωση του καθαρού δανεισμού (δάνεια – μείον διαθέσιμα) στα 330,8 εκατ. πάρα τις αυξημένες επενδύσεις, ενώ παράλληλα η καθαρή θέση του Ομίλου ενισχύθηκε, φτάνοντας τα 321,3 εκατ.

Η σχέση ιδίων/ξένα κεφάλαια της Autohellas είναι η ισχυρότερη μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου μισθώσεων στην Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διπλασιασμό του μερίσματος στα 0,46 ευρώ/μετοχή από 0,23 του προηγουμένου έτους.

Post Tags
Share Post