Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

Attica και ΑΝΕΚ ανακοίνωσαν αποτελέσματα για το 2016

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΑΝΕΚ για το 2016, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν αντίστοιχα με το 2015 σε 0,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 160 εκατ. ευρώ στα 157,6 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα στην Ελλάδα μειώθηκαν σε 60,6 εκατ. ευρώ από 65,7 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα στο εξωτερικό, καθώς ανήλθαν σε 87,8 εκατ. ευρώ έναντι 85,8 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά τη μείωση των δρομολογίων κατά 9%, η εταιρεία διακίνησε επίσης 1 εκατ. επιβάτες, αλλά περισσότερα Ι.Χ. αυτοκίνητα, καθώς αυτά ανήλθαν σε 188.000 έναντι 178.000, ενώ τα φορτηγά μειώθηκαν σε 133.000 έναντι 137.000.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτελούνται δρομολόγια σε Κρήτη και Αδριατική σε συνεργασία με την ATTICA, ενώ σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα τα δρομολόγια είναι δημόσιας υπηρεσίας. Οι εκναυλώσεις πλοίων της εταιρείας, η μείωση του κόστους, αλλά και η μείωση της τιμής του πετρελαίου, αντιστάθμισαν τις ελληνικές απώλειες.

Στόχος του 2017, μετά την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μητρικής εταιρείας έως το 2023 με χαμηλότερα επιτόκια, τη διαγραφή μέρους των κεφαλαιοποιημένων τόκων και το ενισχυμένο κεφάλαιο κίνησής, είναι η μεγέθυνση του τζίρου και της κερδοφορίας .

Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (Blue Star Ferries, Superfast Ferries), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως του 2016 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 268,61 εκατ. έναντι 277,63 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015 και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 70,03 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 80,70 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015.

Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 20,25 εκατ. ευρώ έναντι 33,18 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν σε σημαντικό βαθμό τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Στις 31/12/2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 51,22 εκατ. ευρώ (71,56 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015).

To 2016 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του oμίλου μειώθηκε κατά 10,2% στους επιβάτες, αλλά αυξήθηκε κατά 4,3% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 7,4% στα φορτηγά.