Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Απολογισμός βιωσιμότητας από το Costa Navarino

Νavarino Natura Hall

 

Τον πρώτο απολογισμό βιωσιμότητας (Sustainability Report), εξέδωσε η ΤΕΜΕΣ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.), η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Costa Navarino.

Ο απολογισμός εστιάζει στις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του Costa Navarino, όπως αυτές καθορίστηκαν ύστερα από ανοιχτό διάλογο και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, όπως συνεργάτες, τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και αρχές.

Ο πρώτος απολογισμός αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια της ιδιοκτήτριας εταιρείας του Costa Navarino να εφαρμόσει ένα πρότυπο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης βασισμένο στις αρχές της αειφορίας και τη συνεργασία για τη συνολική ανάπτυξη της Μεσσηνίας και την αναγνώρισή της ως σημαντικού παγκόσμιου τουριστικού προορισμού.

Η εφαρμογή της συνεργατικής προσέγγισης έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα μια σειρά επιτυχιών. Παραδείγματα αποτελούν η ίδρυση του πρότυπου ερευνητικού κέντρου για την κλιματική αλλαγή, Navarino Environmental Observatory (NEO) και του διαδραστικού περιβαλλοντικού εκθεσιακού χώρου Νavarino Natura Hall, αποτέλεσμα σύμπραξης μεταξύ του Costa Navarino, του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και της Ακαδημίας Αθηνών, η υλοποίηση εκτεταμένων προγραμμάτων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας κ.ά.

 

Φωτογραφία: www.costanavarino.com

 

Post Tags
Share Post