Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης του κάστρου της Βελίκας και της Ακρόπολης της αρχαίας Φαρσάλου

Αναδεικνύεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το Κάστρο της Βελίκας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020 του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Κάστρου Βελίκας (Β’ Φάση)».

Το έργο είναι προϋπολογισμού ευρώ, ενώ δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

«Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020, επενδύουμε 500.000 ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου της Βελίκας. Το έργο αποσκοπεί στην άρση της επικινδυνότητας των τειχών στη βόρεια και δυτική πλευρά, στην αύξηση της προσπελασιμότητας από το κοινό που θα οδηγεί στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, καθώς ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τη λειτουργία του οχυρωματικού έργου ως σύνολο. Πρόκειται για το Κάστρο ενός σημαντικού οικισμού της πρωτοβυζαντινής περιόδου που ήλεγχε, μαζί με άλλα γειτονικά φρούρια, την παραλιακή οδό της Θεσσαλίας, που οδηγούσε από το Κάστρο του Πλαταμώνα μέχρι το θεσσαλικό κάμπο, μέσω της λεκάνης της Αγιάς. Με την ολοκλήρωση της β’ φάσης αποκατάστασης του κάστρου που είναι σημαντικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και αποτελεί ήδη πόλο έλξης πολλών ντόπιων και ξένων επισκεπτών, αναμένεται να επιτευχθεί περαιτέρω αναβάθμιση του πολιτιστικού χάρτη της περιοχής», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το Κάστρο της Βελίκας

Είναι ένας οχυρωμένος οικισμός του 6ου αιώνα μ.Χ., με έκταση 21 στρεμμάτων. Το σωζόμενο τείχος έχει πλάτος 2 μ. και ύψος 2 – 4 μ.

Το έργο αποσκοπεί στη συντήρηση και ανάδειξη του τείχους της βόρειας και δυτικής πλευράς, καθώς εκείνες της νότιας και ανατολικής πλευράς εκτελέσθηκαν στη διάρκεια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Επιπλέον προβλέπονται διαδρομές επισκεπτών εσωτερικά των τειχών σε όλες τις πλευρές, καθώς και μία κεντρική, που θα ξεκινάει από τη ΝΑ είσοδο, με σκοπό την πρόσβαση των επισκεπτών στο εσωτερικό του οικισμού.

 

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμός της βλάστησης σε ζώνη 5 μ. εσωτερικά και αφαίρεση των κρημνισμάτων και συσσώρευσης χωμάτων ώστε να αποκαλυφθεί το βόρειο και το δυτικό τείχος, καθώς και τα εφαπτόμενα κτίρια του οικισμού.

2. Τομές στα θεμέλια και τοπική συντήρησή τους

3. Τοπικές ανακτήσεις μέχρι το ύψος των εσωτερικών επιχώσεων

4. Καθαρισμός των αρμών, συντήρηση των σωζόμενων αρμολογημάτων και κατασκευή νέων, τόσο στο τείχος όσο και στα κτήρια που τυχόν θα αποκαλυφθούν

5. Διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών περιμετρικά των τειχών, καθώς και μίας εσωτερικής με τοπικές εξομαλύνσεις του εδάφους και κατασκευή αναβαθμών με ξυλεία και λίθους στα σημεία με μεγάλη κλίση

6. Κατασκευή προστατευτικού ξύλινου κιγκλιδώματος στη δυτική πλευρά, όπου δεν σώζεται το τείχος

7.  Τοπογραφική και φωτογραφική τεκμηρίωση

8. Τοποθέτηση προκατασκευασμένου WC – WC ΑΜΕΑ

9. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και ανάγλυφου χάρτη

10. Παραγωγή ενημερωτικού οδηγού και φυλλαδίων braille.

Επιπλέον, την Ακρόπολη της αρχαίας Φαρσάλου συντηρεί, αποκαθιστά και αναδεικνύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020 με προϋπολογισμό 940.000 ευρώ. Δικαιούχος και φορέας λειτουργίας είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Το ύψωμα Προφήτης Ηλίας βρίσκεται στα νότια της πόλης των Φαρσάλων. Η κορυφή του χρησιμοποιήθηκε ως ακρόπολη καθ΄ όλη τη διάρκεια των αρχαίων και βυζαντινών χρόνων.

Το ύψωμα αποτελείται από δύο πλατώματα, ανατολικό και δυτικό, με ένα στενό διάσελο ανάμεσά τους.

Το αρχαίο τείχος είναι δομημένο με κυβόλιθους, ενώ το βυζαντινό με επαναχρησιμοποιημένους κυβόλιθους, αργές πέτρες και συνδετικό υλικό κονίαμα.

Στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 υλοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των τειχών και των αρχαίων/βυζαντινών δεξαμενών της ακρόπολης στην περιοχή του διάσελου καθώς επίσης και η πρόσβαση προς το ανατολικό πλάτωμα.

Στην παρούσα φάση οι εργασίες θα συνεχιστούν στο ανατολικό και δυτικό πλάτωμα. Στο ανατολικό πλάτωμα το τείχος διατηρείται μόνο στη βόρεια πλευρά και πρόκειται κυρίως για τείχος των βυζαντινών χρόνων.

Στο δυτικό πλάτωμα διατηρείται εξίσου το αρχαίο και το βυζαντινό τείχος.

Θα υλοποιηθούν εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών, αποχωματώσεις, επιχωματώσεις, διαμορφώσεις και βελτίωση του υπάρχοντος πρασίνου.

Θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις, ανακτήσεις, αποκαταστάσεις, στερεώσεις και συντήρηση των λιθοδομών του τείχους καθώς και των υπαρχόντων βυζαντινών λιθόκτιστων δεξαμενών στα δύο πλατώματα της ακρόπολης.

Επιπλέον θα επεκταθούν, όπου επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, οι διάδρομοι κίνησης των επισκεπτών κατά μήκος των τειχών, εσωτερικά και εξωτερικά και θα κατασκευαστούν ελαφρές περιφράξεις στις βυζαντινές δεξαμενές.

Επίσης, θα γίνουν οι απαραίτητες μεταφορές κατά την πορεία και λήξη του έργου, η παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και σε μορφή Braille, η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης, η σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών.

Τέλος, θα συνταχθεί μελέτη για την αποκατάσταση των πυλών και τη μεγάλη βυζαντινή δεξαμενή στο διάσελο της ακρόπολης.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media