Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα Μετεκπαίδευσης του υπουργείου Τουρισμού

 

Από το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώθηκαν τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι μετεκπαιδευόμενοι με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 – 2021.

Οι αλφαβητικές καταστάσεις με τον αριθμό των μορίων των υποψηφίων μετεκπαιδευομένων, καθώς και οι καταστάσεις των απορριφθέντων υποψηφίων αναρτώνται:

α) Στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

β) Στον Πίνακα Ανακοινώσεων των εκπαιδευτικών μονάδων υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιούνται τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Τυχόν ένσταση από τους υποψήφιους υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών, έως και Παρασκευή 19.02.2021, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, T.K. 105 57 Αθήνα, με αποδέκτη το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο mailbox@mintour.gr.

 

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media