Σάββατο 21 Μαϊου 2022

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των πέντε μεγαλύτερων αρχαιολογικών μουσείων της χώρας

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και του μοντέλου λειτουργίας των πέντε μεγαλύτερων αρχαιολογικών μουσείων της χώρας (Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών – φωτογραφία -, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Βυζαντινό Αθήνας και Θεσσαλονίκης), περιλαμβάνεται στους στόχους του Υπουργείου Πολιτισμού για το 2022, σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και μοντέλου λειτουργίας των μουσείων

Τα πέντε μεγάλα αρχαιολογικά μουσεία της χώρας (Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Βυζαντινό Αθήνας και Θεσσαλονίκης) αποτελούν σήμερα ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποκτούν έτσι διοικητική αυτοτέλεια να χαράσσουν στρατηγική και αναπτυξιακό σχεδιασμό ανάλογα με τη φυσιογνωμία και τις συλλογές εκάστου και να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό κοινό με τις αυξημένες απαιτήσεις.

Τα μουσεία πλέον θα εκτελούν δικό τους προϋπολογισμό, θα προσελκύουν ίδιους πόρους μέσα από τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής ενίσχυσης αυτών (δεδομένου και του γενικότερου στόχου της περιστολής των δημοσίων δαπανών).

Ο στόχος είναι να αποτελέσουν όχι μόνο θεματοφύλακες συλλογών, αλλά σύνθετους και πολυδύναμους θεσμούς με εξωστρέφεια και δυνατότητα επικοινωνίας του μηνύματός τους προς το κοινό, λειτουργώντας ωστόσο υπό την εποπτεία και εντός του πλαισίου της δημόσιας πολιτιστικής πολιτικής που χαράσσεται από το κεντρικό Κράτος.

 

Φορέας υλοποίησης

● Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Ποιους αφορά

● Τους πολίτες κάθε ηλικίας, τους επισκέπτες της χώρας και το ειδικό επιστημονικό κοινό

 

Ορόσημα

Ψήφιση σχεδίου νόμου το 1o τετράμηνο του 2022

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media