Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management»

Tο πρώτο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ξενοδοχειακή Διοίκηση, από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), είναι γεγονός.

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management» είναι το μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα:

– Με απόλυτη εξειδίκευση στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και όχι σε γενικά επιστημονικά πεδία του τουρισμού
– Με ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό με πολυετή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο
– Με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας στον ξενοδοχειακό κλάδο
– Με ισχυρή διασύνδεση με την ξενοδοχειακή αγορά εργασίας.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το πρόγραμμα έχει επαγγελματικό χαρακτήρα και απευθύνεται αποκλειστικά:

– Σε επαγγελματίες της ξενοδοχειακής αγοράς (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), προσφέροντας τη δυνατότητα να εξελιχθούν, ενώ εργάζονται στον ξενοδοχειακό κλάδο, μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων, που προσφέρονται από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

– Σε αποφοίτους πανεπιστημιακών τουριστικών τμημάτων, ανοίγοντας το δρόμο προς την ξενοδοχειακή αγορά, μέσω των εφαρμοσμένων γνώσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται για καριέρα, σε συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο κλάδος της φιλοξενίας αλλάζει με έντονο ρυθμό. Το διαδίκτυο διευκολύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και κινδύνους στο ξενοδοχειακό marketing.

Οι ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών έχουν διαφοροποιηθεί, ενώ νέες πεποιθήσεις έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τα μοντέλα διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η σημασία της καινοτομίας παίρνει νέες διαστάσεις και η διαχείριση κρίσεων (πανδημία) μπαίνει δυναμικά στο πεδίο των πιθανοτήτων.

Η ευαισθησία της πελατείας απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ραγδαίες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, απαιτούν διαρκή επικαιροποίηση της διοικητικής στρατηγικής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος: Το κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management».

Το Δ.Μ.Σ. συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος σπουδών το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, 35% εξ αποστάσεως και 65% δια ζώσης.

Διαρκεί τρία εκπαιδευτικά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή πέντε εξάμηνα (μερική φοίτηση) με δίδακτρα 4.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.hotelmba.gr