Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

Αεροδρόμιο Αθήνας: Σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης το πρώτο εξάμηνο του 2017

Το πρώτο εξάμηνο του 2017, η κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας έφτασε τους 9.405.265 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,3%, σε σχέση με τους 8.683.611 επιβάτες του πρώτου εξαμήνου του 2016.

Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση της διεθνούς κίνησης (13,2%), ενώ η κίνηση εσωτερικού παρέμεινε στα επίπεδα του 2016 (+0,1%).

Τόσο οι κάτοικοι εσωτερικού, όσο και εξωτερικού, παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 14% και 2% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τα 2.175.169 επιβάτες. Είναι αξιοσημείωτο ότι είναι πρώτη φορά που η κίνηση του Ιουνίου κατέγραψε πάνω από 2.000.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 11,1%, η οποία οφείλεται στην άνοδο τόσο της κίνησης εσωτερικού (6,8%) όσο και της κίνησης εξωτερικού (13,5%).

Oι κάτοικοι εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 26%, ενώ οι κάτοικοι εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση 2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016.