Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Aegean: Μείωση του κύκλου εργασιών 70% το πρώτο τρίμηνο του 2021

Ο κύκλος εργασιών της Aegean Airlines το πρώτο τρίμηνο του 2021, ανήλθε σε 44,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 70% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 460.000 επιβάτες, 78% χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 82% χαμηλότερη σε σχέση με το 2019, ενώ αντίστοιχα και η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα υπολογιζόμενη σε χιλιομετρικές θέσεις (ΑSK’s) μειώθηκε κατά 69% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 και 71% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν χθες (08/07), από την Aegean Airlines.

Επιπλέον, το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημίες ύψους 44,5 εκατ. ευρώ, από ζημίες μετά από φόρους 85,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, με σημαντική προσπάθεια περιορισμού των λειτουργικών δαπανών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 417,8 εκατ. την 31/03/2021, χωρίς να έχουν ακόμη επηρεαστεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προέβη η AEGEAN τον Ιούνιο του 2021 ή την καταβολή εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Η πτητική δραστηριότητα του Ομίλου κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του 2021, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των περιορισμών, επηρεάζοντας τα αποτελέσματά μας. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του δεύτερου τριμήνου έως και τις αρχές Ιουνίου. Σε επίπεδο ταμειακών ροών όπως έχουμε ήδη δηλώσει, λόγω των προπωλήσεων εισιτηρίων σημειώθηκε θετικό πρόσημο από το Μάϊο του 2021 μέχρι σήμερα.

Από τον Ιούνιο η τουριστική κίνηση, μετά την άρση των περιορισμών και την αφετηρία της τουριστικής περιόδου, παρουσιάζει σταδιακά σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο ο βαθμός ελέγχου της πανδημίας, μέσω της προσδοκώμενης αύξησης του ρυθμού των εμβολιασμών θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης και των αποτελεσμάτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Για την τουριστική περίοδο του 2021, ο Όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του στην περιφέρεια, στηρίζοντας όμως και την κύρια βάση στην Αθήνα. Στο τρίτο τρίμηνο υπολογίζεται ότι θα επαναφέρουμε το 75 – 80% της επιχειρησιακής μας δυναμικότητας, διατηρώντας πάντα ευελιξία μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιχειρούμε».

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post