Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Aegean: Έκτακτη γενική συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 60.000.000 ευρώ

Από την Aegean Airlines ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, έκτακτη γενική συνέλευση τη 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1 (β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 60.000.000 ευρώ.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

2. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1 (β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018, και διάθεση αυτών στην Ελληνική Δημοκρατία με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media