Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Aegean Airlines: Αύξηση της επιβατικής κίνησης 6% το 2018

 

Το 2018 αυξήθηκε κατά 6% η επιβατική κίνηση της Aegean Airlines και της Olympic Air, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς που ανακοίνωσε ο όμιλος Aegean.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου το 2018, σημείωσαν αύξηση 5% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 1.187.400.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 67,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 13%.

Η βελτιωμένη αξιοποίηση του δικτύου συνετέλεσε στην αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6% με την AEGEAN και την Olympic να μεταφέρουν 14 εκατ. επιβάτες.

Η κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2017, φτάνοντας τους 7,8 εκατ. επιβάτες ενώ αντίστοιχα στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 4% φτάνοντας τους 6,1 εκατ. επιβάτες.

Η επίτευξη πληρότητας στο επίπεδο του 83,9% είναι απόρροια της ωρίμανσης της οργάνωσης της εταιρείας στη διαχείριση δικτύου και ναύλων, παρά την έντονη εποχικότητα της ζήτησης. O συνολικός αριθμός πτήσεων αυξήθηκε οριακά 1% το 2018.

Οι καθαρές λειτουργικές ροές ανήλθαν σε 86,4 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 290,2 εκατ., μετά και την πληρωμή προκαταβολών ύψους 47,9 εκατ. για την παραγγελία των 30 αεροσκαφών της οικογένειας Airbus Α320neo.

1. EBITDAR: Earnings before interest, tax, depreciation, amortization & lease payments: Λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων αεροσκαφών.

2. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

3. Σύνολο χιλιομετρικών επιβατών προγραμματισμένων πτήσεων προς χιλιομετρικές θέσεις

 

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean, ανέφερε σχετικά:

«Το 2018 καταφέραμε να βελτιώσουμε την κερδοφορία καθώς και τις εμπορικές επιδόσεις στο δίκτυο εξωτερικού, παρά τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις αλλά και τη σημαντική επιβάρυνση στο κόστος από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Η σταδιακή αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών μας καθώς και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, στηρίζει την ανοδική μας πορεία. Παράλληλα προχωρήσαμε σε δέσμευση για σημαντικές επενδύσεις που θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, σε κόστος και ποιότητα προϊόντος, αλλά και να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δεξιότητες των ανθρώπων μας.

Το 2019 προχωράμε και πάλι, προσεκτικά αλλά σταθερά, προσθέτοντας νέους προορισμούς και αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα στις 17,7 εκατ. θέσεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δρομολογίων το 2019 της Aegean και της Olympic, καλύπτει ένα δίκτυο 151 προορισμών, 120 εξωτερικού και 31 εσωτερικού σε 44 χώρες.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στο Instagram

Post Tags
Share Post