Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Aegean Airlines: Αύξηση 13% των κερδών το πρώτο εννεάμηνο του 2018

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εννεαμήνου του 2018, που ανακοίνωσε χθες η Aegean Airlines, σημειώθηκε αύξηση 5% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 939,3 εκατ ευρώ. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε 115,8 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 80,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, η AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 10,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6%, με 4,8 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού και 6 εκατ. στο δίκτυο εξωτερικού. H επιβατική κίνηση εξωτερικού από την Αθήνα αυξήθηκε κατά 12%. Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε από 82,9% το 2017 σε 83,6% το 2018, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης δικτύου και ναύλων.

Κατά το τρίτο και ισχυρότερο τρίμηνο του έτους τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 483,6 εκατ., ενισχυμένα κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 134,1 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 94,7 εκατ., 3% βελτιωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων κατά 27%.

Οι καθαρές λειτουργικές ροές ανήλθαν σε 161,8 εκατ., με αποτέλεσμα τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε 389,9 εκατ. την 30/09/2018, μετά και την εκταμίευση της αρχικής προκαταβολής ύψους 34 εκατ. για την υλοποίηση της συμφωνίας για την παραγγελία αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας Airbus Α320neo.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Το τρίτο τρίμηνο, μέσω της ανάπτυξης δικτύου στον κύριο κόμβο της Αθήνας, αλλά και με νέες υπηρεσίες και προϊόντα που δίνουν αξία στους επιβάτες μας, καταφέραμε να σημειώσουμε και πάλι ισχυρή κερδοφορία, παρά την αυξημένη σε αριθμό και χωρητικότητα παρουσία ανταγωνιστών σε δρομολόγια εξωτερικού και εσωτερικού, αλλά και τις σημαντικά υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Ακολουθήσαμε για δεύτερη χρονιά λελογισμένο ρυθμό ανάπτυξης, εστιάζοντας στη δημιουργία των δεξιοτήτων και υποδομών που θα επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση της μεγάλης μας επένδυσης σε νέο στόλο, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την εταιρεία και τους ανθρώπους μας».

Post Tags
Share Post