Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

2021: 15 εκατ. τουρίστες και 10,7 δισ. ευρώ έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό

 

Το 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (αεροπορικές και οδικές αφίξεις) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 99,4% και διαμορφώθηκε στα 14.704.900 ταξιδιώτες, έναντι 7.374.500 ταξιδιωτών το 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 109,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 69,5%.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 96,6% και διαμορφώθηκε στα 3.001.200 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 150,5% σε 1.174.500 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 48,9% και διαμορφώθηκε στο 1.591.200 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 271,6% σε 396.000 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 365,3% και διαμορφώθηκε στις 119.500 ταξιδιώτες.

Το 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 146,7% σε σύγκριση με το 2020 και διαμορφώθηκαν στα 10.653.100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 108,9% έναντι του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 2.369.500.000 ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 172% στα 999,4 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 97,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1.495.600.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 605,3% και διαμορφώθηκαν στα 607 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Ρωσία κατά 705,2% στα 115,2 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο του 2021 διαμορφώθηκε στις 380.500 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 294% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 297,6% και διαμορφώθηκε στις 43.200 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 503,4% σε 15.100 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 497,5% και διαμορφώθηκε στις 42.900 ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 522,8% στις 14.400 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 778,9% και διαμορφώθηκε στις 8.000 ταξιδιώτες.

Το Δεκέμβριο του 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 406,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 178,3% και διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 510% στα 8,7 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 503,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 756,7% και διαμορφώθηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 1.706,9% και διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ.

Share Post