Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για το θεματικό τουρισμό

 

Συζητήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά παρουσίασε στην Επιτροπή το σχέδιο νόμου τονίζοντας ότι «εισάγεται το πρώτο στην Ελλάδα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στο θεματικό τουρισμό και ανοίγει νέους ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας»

Το νομοσχέδιο αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζεται με σαφήνεια το πλαίσιο για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και στοχεύει στη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά ενός βασικού πλαισίου ανάπτυξης «ώριμων» τουριστικών προϊόντων και ειδικών μορφών τουρισμού. Με τη θεσμοθέτηση τους επιδιώκεται:

– Η ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορισμών
– Η ισόρροπη κατανομή των τουριστών σε όλη τη χώρα και καθ΄ολη τη διάρκεια του έτους
– Την παροχή στον επισκέπτη πιστοποιημένων υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών
– Η διασύνδεση δραστηριοτήτων του τουρισμού με τομείς της οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή και η μεταποίηση
– Η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων πηγών εσόδων, νέας επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων, τον πλήρη εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς μέσα από:

– Την εξάλειψη παρωχημένων ρυθμίσεων στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και ευρύτερα των δραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.
– Την επίλυση θεμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών γραφείων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.
– Την τροποποίηση/συμπλήρωση του ισχύοντος πλαισίου για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).
– Την αντιμετώπιση νομοθετικών – διοικητικών κενών και λειτουργικών προβλημάτων των τουριστικών λιμενικών υποδομών. Δημιουργείται συνολικά ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο στις διαδικασίες χωροθέτησης μαρινών, το σχεδιασμό και την αδειοδότηση έως την ολοκλήρωση της επένδυσης για την αξιοποίησής τους.
– Την εισαγωγή ρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, αρμοδίων για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.
– Την προώθηση επιμέρους ρυθμίσεων σε θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης πολιτικής για τη ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας τουριστικής παιδείας.